• SERDECZNIE WITAMY
  w roku szkolnym 2023/2024

  Mamy nadzieję, że nasza platforma zdalnego nauczania stanie się dla Państwa przyjaznym, twórczym i owocnym środowiskiem pracy. 

  Zapraszamy do współpracy!

  Zespół Platformy MOODLE PBP
  RODN „WOM”
  w Częstochowie


Available courses

Popplet to proste narzędzie cyfrowe do tworzenia m.in. atrakcyjnych map myśli. Wymaga założenia konta.


Padlet to najprostsza z dostępnych w Internecie wirtualna tablica lub tablica ogłoszeń, która służy do tworzenia, gromadzenia i udostępniania zasobów. Padlet umożliwia szybką komunikację w czasie rzeczywistym. Jest dostępny w chmurze, dzięki czemu możemy używać go w każdym miejscu, w którym jest Internet.


Program Artsteps umożliwia tworzenie galerii online prac uczniów lub podsumowanie twórczości działań dzieci i młodzieży w zakresie uczestnictwa w konkursach i innych wydarzeniach edukacyjnych.Emaze używane jest w ponad 90 krajach przez ponad 50 milionów użytkowników. Dzięki tej aplikacji możemy utworzyć m.in. niesamowite prezentacje cyfrowe, łącząc obraz, dźwięk oraz tekst. Intuicyjne użycie ciekawych narzędzi oraz wybór szablonów sprzyja twórczym i kreatywnym pomysłom przeniesionym cyfrowo na ekran dostępnych urządzeń mobilnych i tablic interaktywnych. Mały wysiłek – duży efekt!

Autorzy szkolenia: Aneta Przybyłowicz, Ernest Pidzik

Głównym celem szkolenia jest wykorzystanie narzędzi TIK w tworzeniu i realizacji webquestu.

Uczestnicy kursu poznają metodykę projektowania webquestu oraz wykorzystanie witryn Google w ich tworzeniu. Dzięki zawartym w szkoleniu materiałom uczestnicy podniosą kompetencje i umiejętności niezbędne w projektowaniu i konstruowaniu autorskiego webquestu.


Kurs "Prawo autorskie w pracy nauczyciela" obejmuje zagadnienia przepisów prawa autorskiego w odniesieniu do obszaru uczenia się i nauczania.  W treściach szkolenia uwzględniono podstawową terminologię tematu w kontekście pracy dydaktycznej nauczyciela i ucznia. Udostępnione materiały dotyczą między innymi korzystania z chronionych utworów bezpłatnie i bez konieczności uzyskania jakichkolwiek dodatkowych zgód właścicieli praw autorskich w obszarze edukacyjnym. Omawiają dozwolony użytek edukacyjny, prawo cytatu, ochronę wizerunku oraz udostępnianie utworów w ramach imprez szkolnych. W treściach kursu uczestnik znajdzie również informacje z zakresu zasad rozpowszechniania materiałów dydaktycznych w internecie, zasobów wykorzystywanych do tworzenia i publikowania własnych materiałów oraz rodzajów wyszukiwania otwartych zasobów edukacyjnych.